Bønn

Bønnetjenester
Menigheten har flere ukentlige bønnesamlinger:
Tirsdag kl. 10.00 - 11.15 (Ta med matpakke)
Søndag kl. 10.15 - 10.45

Bønnemøtene er åpne for alle.

I tillegg kan bønneemner legges i bønnekrukke som er utplassert i kirken. Det som legges i bønnekrukka, vil bli bedt for på det neste bønnemøtet.

Ved alle våre gudstjenester vil det også være mulighet for forbønn under gudstjenesten. Det er menighetens forbønnsteam som tilbyr denne tjenesten. Hver forbeder bærer et lite skilt som det står "Forbeder" på.

Bønneemner kan også ringes/sendes til Frikirkens SMS bønneringen.

Koordinator SMS Bønnering: Ingunn Hofstad tlf: 476 08 868

Det er idag 3 SMS Bønneringer;

Ringleder 1: Anders Hoås tlf: 977 34 717

Ringleder 2: Hege Grønningsæter tlf: 950 82 898

Ringleder 3: Ingunn Hofstad tlf: 476 08 868

 

Tirsdagsbønn kontakt:  Bodil Mikkelsen 95102120

 

Koordinator for bønnetjenesten i menigheten og leder av forbønnstjenesten; Sveinung Sørhaug - sveinung.sorhaug@gmail.com

 

 

 
Besøksadresse
Brøsetveien 145a
7048 Trondheim
Telefon73 91 12 40
E-postpost@trondheim.frikirke.no
Gavekonto3000.16.64464
webløsning utviklet av mWEB